مورخ:[1399-12-05 16:17:01]
»
»افتتاح بانک ملی شعبه هادی‌شهر

 شعبه بانک ملی هادی شهر افتتاح شد

افتتاح بانک ملی شعبه هادی‌شهر

به گزارش بابلسرخبر؛

شعبه بانک ملی هادی شهر افتتاح شد.